- Reklama -

Závislosti v těhotenství a jejich vliv na dítě

Author

Categories

Léčba závislostí je nesmírně důležitá pro každého, u koho se rozvine závislost na alkoholu, závislost na drogách či propadne gamblerství. Pokud však existuje období, kdy je jakákoliv závislost obzvlášť riziková a je nutné ji řešit, pak je to těhotenství.

Jak se závislosti v těhotenství léčí?

Postup léčby závislostí u těhotné ženy musí být velmi individuální a odvíjet se od toho, jakou látku užívá, v jakém množství a jakou si na látku vybudovala toleranci. Při nízké toleranci a nízkých užívaných dávkách se doporučuje pokusit se o úplné vysazení, avšak pod odborným dohledem.

Ženy, které mají vysokou toleranci a alkohol či drogy užívají ve zvýšené míře, by vysazení mohlo způsobit vážný odvykací stav. Pak je vhodnější pomalé a postupné vysazování látky. Abstinenční příznaky se totiž mohou objevit už u plodu v děloze a způsobit dokonce jeho smrt.

Další metodou odvykání je tzv. substituční léčba, kdy je ženě namísto drogy podávaná legální, náhražková látka. Tu žena užívá po dobu celého těhotenství i během kojení, přičemž o další léčbě se může následně sama rozhodnout.

Co hrozí dětem závislých žen?

Navzdory všeobecnému přesvědčení je pro plod nejnebezpečnější látkou alkohol. Pokud matka během těhotenství pije, může se jí narodit dítě s těžkým postižením či život ohrožujícím poškozením. Hrozí vysoká pravděpodobnost rozvoje novorozeneckého abstinenčního syndromu a fetálního alkoholového syndromu, který je charakteristický tělesnými a mentálními vývojovými vadami.

Drogy užívané v prvním trimestru zvyšují riziko potratu nebo vrozených vad, ale ani v pozdější fázi nejsou bezpečné. Například pervitin může v pozdějším věku dítěte způsobovat poruchy chování, avšak nehrozí u něj tak vážné orgánové deformace. Kokain zvyšuje riziko poškození plodu, úmrtnosti a narušení následného vývoje. Těkavé látky zase způsobují malformace plodu, opožděný vývoj a mentální retardaci.

- Komerční sdělení -az hobby

Author

Share