Budoucnost nás i našich dětí. V současné době palčivé téma, kterému se nedostává uspokojivé odpovědi. Říct s jistotou, jaká situace v ekonomice i ve společnosti bude za pár týdnů, je jako věštění z věštecké koule. Naději na lepší zítřky přináší možnost svobodně cestovat a naučit se cizí jazyk. Ideálně už o těchto prázdninách.

Nejlepším startem v osvojení si cizího jazyka je kurz angličtina pro předškoláky. Čím dříve se člověk s cizím jazykem seznámí, tím lépe pro něj. Stane-li se tak v období dětství, je největší předpoklad, že mozkové buňky na nové informace zareagují, jako „tabula rasa“ a angličtinu dítě pojme za svou druhou mateřštinu.

Proč je Wattsenglish ideální pro děti?

Výuka v jazykové škole JS FAN probíhá metodou Wattsenglish. Ta vychází z přirozeného využití lidské tváře v učebnicích a interaktivních videích. Lekce se programově skládá z edukativních her a pohybových aktivit s rozvíjením představivosti. Lektor důmyslně aktivuje všechny smysly a preferuje přitom individuální přístup. Na hodinách se po celou dobu mluví výhradně anglicky, což děti přirozeným způsobem nutí hledat nejen vhodná slovíčka, ale zároveň v cizí řeči přemýšlet.

Skupina nebo individuál?

Chcete-li své děti vybavit do života co nejlépe, objednejte si místo v jazykovce. Rozvrh kurzů a přihlášky naleznete zde. Skupinové hodinové lekce probíhají jednou týdně a jsou vhodné pro děti už od čtyř let věku. Pokud vám představa výuky v kolektivu nesedí, je možné žádat o individuální výuku, které lze absolvovat i online metodou. Záleží jen na vašem přání a možnostech.

Program na prázdniny

Jazyková škola JS FAN nezahálí ani o prázdninách. Pro děti pořádá každoročně táborové pobyty s angličtinou. Nejenže zde děti stráví aktivně volný čas, ale zároveň prohloubí své znalosti cizího jazyka. Rodiče navíc s povděkem kvitují i fakt, že je o jejich děti řádně postaráno.

Mezi další oblíbené programy patří dopolední klubík s angličtinou anebo program Kamarádi.