- Reklama -

Správa domů v rámci sdružení vlastníků jednotek

Author

Categories

Relativně nedávno spatřil světlo filmových pláten film Vlastníci, který se věnoval problematice setkání SVJ. Mnozí, kdo se těchto setkání účastní, přikyvovali, jak film dokázal skvěle zachytit atmosféru, která často na těchto setkáních panuje. Je z toho i hezky vidět, že být členem výboru SVJ nebo dokonce jeho předsedou, je nesnadný úkol, který s sebou přináší nejednu výzvu. Pokud se žádný vhodný kandidát na tuto pozici ve vašem SVJ nenašel, nevadí! Stačí kontaktovat profesionály, kteří za vás vyřídí vše potřebné a převezmou funkci předsedy SVJ s veškerou zodpovědností i závazky za vás.

Právní ošetření

Než na funkci předsedy SVJ dosadíte někoho „z venku“, je potřeba zařídit několik administrativních záležitostí. Předně je nutné upravit stanovy SVJ tak, aby umožňovaly zvolit jako předsedu fyzickou či právnickou osobu i přesto, že v domě nevlastní žádnou bytovou jednotku. Dále se domluvte na vytvoření kontrolní komise nebo funkce revizora, pokud už náhodou tato funkce v rámci vašeho SVJ nefunguje. A posledním krokem je svolat shromáždění, kde odsouhlasíte změny stanov a zvolíte osoby do funkce revizora nebo do kontrolní komise. Firmy nabízející zajištění profesionální funkce předsedy SVJ vám zajisté pomohou připravit návrh na změnu stanov, svolat schůzi, zařídit potřebnou administrativu pro převzetí správy domu a zodpoví veškeré dotazy, které byste k tomuto tématu měli vy nebo členové vašeho SVJ.

Co vám profesionální předseda SVJ zajistí?

Práce předsedy SVJ je vskutku rozmanitá a široká. Profesionální předseda na to také myslí, proto se po jeho jmenování budete moci spolehnout na rozmanitost jeho služeb. Mimo jiné jde o veškeré jednání ve věcech správy domu, které nejsou ve výlučné pravomoci shromáždění, svolávání shromáždění společenství vlastníků nejméně jednou ročně, včetně přípravy materiálů, pozvánek, zajištění prezentace i zápisu z jednání, jeho řízení a organizace. Jde i o pravidelné kontroly objektu za účasti správce a porady se správcem, stejně jako dohlížení nad jeho činností. Správa SVJ pomocí profesionálního předsedy převezme odpovědnost za vedení písemností i účetnictví, včetně sestavení účetní uzávěrky nebo kontroly vyúčtování nákladů spojených s užíváním jednotek.

- Komerční sdělení -az hobby

Author

Share