- Reklama -

Darovací smlouva na nemovitost

Author

Categories

Za nemovitost se považuje stavba, která je základy spojena s pozemkem. Darovat někomu svou nemovitost, to je velká událost, kterou by si měl dárce řádně předem rozmyslet, aby později toho kroku nelitoval. To se bohužel někdy stává, ale už je pozdě něco řešit. Darování nemovitosti sepíšeme u notáře, řádnou darovací smlouvu, na které je napsáno o jakou nemovitost se jedná, celé jméno a datum narození, bydliště dárce. To stejné se sepíše o obdarovaném. Místo a datum sepsání, u jakého notáře se darovací smlouva sepisuje. Darování nemovitostí se děje hlavně mezi příbuznými. Darovací smlouva je osvobozena od daně. Nic neplatí ani dárce, ani obdarovaný. Jen ve zcela výjimečných případech je, že dárce daruje svou nemovitost cizímu člověku, ale i takové případy jsou. 

Darování jen jednomu z dětí 

Pokud se rozhodneme, že svoji nemovitost darujeme jen jednomu dítěti za svého života, nemusíme ostatním dětem podle zákona nic dávat. Ani obdarovaný se nemusí s ostatními sourozenci finančně vyrovnávat, nikdo se nemusí ani zajímat o názor ostatních. Vše je věc jen mezi dárcem a obdarovaným. Darovat je možné i jen část nemovitosti, ale i rozdělit nemovitost na více částí, a každému dítěti darovat část. Když chce dárce nemovitosti dál nemovitost užívat, i když již nebude majitelem, je potřeba to uvést do smlouvy. Říká se tomu věcné břemeno, neboli výměnek. To znamená, že dárce může nemovitost užívat až do konce svého života. Břemeno zaniká až jeho úmrtím. I kdyby obdarovaný časem nemovitost prodal, musí kupující počítat s tímto břemenem. Za vklad do katastru se platí tisíc korun, i když se neplatí daň z převodu nemovitosti. 

Darování nemovitosti cizí osobě 

Darování bytu, nebo nemovitosti je sice zcela výjimečné, ale i takové případy se stávají. V takovém případě je třeba počítat s tím, že se musí zaplatit finančnímu úřadu patnáct procent z celkové hodnoty nemovitosti a tisíc korun na katastru. Platí vše obdarovaná osoba. Hodnota nemovitosti musí být podložena znaleckým posudkem, a z té částky se daň vypočítá. Darování nemovitosti se vyplatí mezi příbuznými, kde se daně neplatí. 

- Komerční sdělení -az hobby

Author

Share

Předchozí článekDům a zahrada vs. byt
Další článekDům ze dřeva? Proč ne!